Monthly Archives: Febrer 2021

ImProderadas CLUB

El 26 de febrer de 2021 aterra, al Kaliu, la companyia ImProderadas amb l’especial d’improvisació “Un Sant Valentí Alternatiu” o “La deconstrucció de l’Amor”. En aquest espectacle seran els espectadors i les espectadores qui decidiran el guió del què succeirà