Objectius

 

objectius

 

Els objectius del Casal de Joves EL KALIU són:

  • Vetllar perquè sigui un espai d’ús, trobada, comunicació, relació, reunió, coordinació, diversió, llibertat i lleure dels joves
  • Vetllar perquè sigui un espai de dinamització sociocultural i un espai capaç de ser usat per a desenvolupar idees o projectes creats pels mateixos joves
  • Desenvolupar activitats d’oci, esport i temps lliure
  • Fer prevenció comunitària, promoció i desenvolupament del civisme
  • Col·laborar amb el teixit associatiu; fomentar l’associacionisme
  • Informar, orientar, assessorar, fer atenció i acollida als joves; donar a conèixer les possibilitats, entitats i recursos que el municipi té pels adolescents i joves
  • Fomentar la participació dels joves a tots els nivells, facilitar l’autoorganització dels joves i promoure iniciatives i serveis juvenils
  • Agilitzar els tràmits administratius i tenir capacitat de canviar, d’infraestructura, objectius i programació de tallers i activitats, en funció de les noves necessitats dels joves del municipi.