28 de gener de 2023

Qui som al Kaliu?

La Regidoria d’Adolescència i Joventut és l’òrgan que dissenya i executa les polítiques per a les persones adolescents i joves a Lliçà de Vall, on El Kaliu es el Casal de Joves és l’espai neuràlgic d’aquesta regidoria. Els fonaments d’aquesta àrea són la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’acompanyament en tots aquells processos cap a la vida adulta en la que es troben els nois i noies per tal de fomentar una societat socialment més justa i inclusiva. Aquest equipament juvenil es troba ubicat al centre del municipi entre l’Institut el Vern i l’Ajuntament.

El Casal de Joves EL KALIU és un equipament de Lliçà de Vall, de titularitat municipal i d’espai de trobada per a les persones joves, que facilita i constata físicament d’unes polítiques de joventut a Lliçà de Vall, ja que s’hi ofereixen serveis especialitzats en l’atenció a les necessitats i demandes dels joves, es gestionen les diferents accions i serveis adreçats específicament a joves. Aquest Casal de Joves també acull i ofereix accions per a persones d’altres col·lectius que troben en el Kaliu un espai de relació i d’assessorament.

Al Casal de Joves El Kaliu hi treballa un equip de professionals especialitzats en diferents àmbits per a donar resposta a necessitats i demandes dels joves: una educadora social, un dinamitzador juvenil, una tècnica de joventut,  i una administrativa.

A més a més, comptem amb una tècnica del Servei d’empresa i d’ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT).