Informació Juvenil

IMG_9073

El Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves el Kaliu, és un servei públic i gratuït

que ofereix informació, assessorament i orientació (sobre diversos temes: educació,

salut, habitatge, cultura, vacances i estades, etc.) als joves del municipi.