Mobilitat internacional

Portal Europeu de la Joventut

www.europa.eu/youth

Agència Europea d’Informació Juvenil

www.eryica.org

Joventut en acció

http://www.juventudenaccion.injuve.es

Organisme autònom de programes educatius europeus

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

Campanya “No me Paro”. Emprenedoria i mobilitat internacional

www.nomeparo.eu

Orientació per viure i treballar a l’estranger

Programa Erasmus+ 2014-20