Grup de Joves Skandalitza (2015)

Aquest grup de joves es va animar a fer el pas després de la visita al Kaliu d’un altre grup de joves i educadors del Kasal de Joves Roquetes de Barcelona on van fer una tertúlia informal sobre els models de  gestió dels casals i un debat sobre la participació juvenil. A partir de Llavors han organitzat activitats diverses i es reuneixen cada setmana per coordinar-se, valorar i preparar de noves!