Projecte Hip Hop

GRUP DE DISCUSSIÓ PROJECTE HIP HOP AL CASAL DE JOVES 11des08

Activitats socioculturals

GRUP DE DISCUSSIÓ ACTIVITATS SOCIOCULTURALS AL CASAL DE JOVES 10des08

Escola participació

GRUP DE DISCUSSIÓ ESCOLA PARTICIPACIÓ 4des08

Gestió bar casal de joves

GRUP DE DISCUSSIÓ GESTIÓ BAR CASAL DE JOVES 3des08

SkatePark

GRUP DE DISCUSSIÓ SKATEPARK 26nov08

Joventut i ludoteca juvenil

GRUP DE DISCUSSIÓ LLIÇÀ JOVENTUT I LUDOTECA JUVENIL AL CASAL DE JOVES 26nov08

Ludoteca Juvenil

GRUP DE DISCUSSIÓ LUDOTECA JUVENIL 26nov08

5è Fòrum Jove

conclusions 5è FÒRUM JOVE

Videomató

http://www.youtube.com/watch?v=TkZ0ELp2__c

4t Fòrum Jove

conclusions 4t FÒRUM JOVE DE LLIÇÀ DE VALL