Jo participo!

Audiovisual centrat en què fan els joves a Lliçà de Vall, què fan fora del municipi i què fan per canviar-ho; fa un seguiment al Procés de participació juvenil 2008-2009, entrevistant a joves que participen dels Grups de discussió i del 6è Fòrum Jove. Com a esdeveniment per a joves coincident amb el període de gravació de les imatges, el document es centra en el Lliçà Joventut 2009, les seves activitats i els seus participants.

Aquest projecte sha traduït en aquest document audiovisual com a producte final, però lobjectiu fonamental ha estat viure tot el procés, ja que els joves que hi han participat han hagut de reflexionar sobre el paper dels joves al municipi i de les seves actituds i shan posat en contacte per a conèixer de prop els altres joves que participen dels diferents espais i jornades de participació juvenil que es fan a Lliçà de Vall.

Laudiovisual Jo participo!, de 14 minuts de durada, ha estat produït per la Regidoria de Joventut de lAjuntament de Lliçà de Vall i Teleduca. Educació i comunicació SCP, amb el suport de la Secretaria de Joventut del Departament dAcció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Aquest projecte ha estat una prova pilot que lEquip del Foment de la Participació de la Secretaria de Joventut va proposar lany passat a lAjuntament de Lliçà de Vall i a quatre municipis o mancomunitats de municipis més de tot Catalunya, totalment subvencionat, per a promoure la creació i producció dun audiovisual com a eina per a fomentar la participació juvenil.

El projecte sha desenvolupat des del mes de juliol de 2008 fins al març de 2009 i hi han participat un total d11 joves de 13 a 18 anys, tot i que hi ha hagut un grup motor de 6 joves. També hi han col·laborat 8 joves més, de 13 a 25 anys, que han estat entrevistats o que han participat en alguna de les accions del projecte.