PIDCES

Kànima participa en el Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació de Secundària, en aquest cas en l’IES el Vern. Dins d’aquest projecte, es realitzen diferents actuacions educatives amb col·laboració de l’Institut. Durant el curs 2014-2015, s’ha portat a terme la realització d’un taller de com parlar en públic amb els grups de 1r d’ESO durant les setmanes de Crèdit de Síntesi d’aquests i un taller de sensibilització de temàtica social amb l’elaboració d’un vídeo d’ambdues classes de 2n d’ESO.

Al llarg del curs actual, 2105-2016, hi ha diversos projectes en marxa:

– La comunicació amb els familiars dels alumnes, participant en les reunions de pares i mares d’inici de curs.

– La dinamització de les sessions de formació dels delegats i delegades i la participació en altres reunions d’aquests, organitzades per l’IES.

– Intervencions educatives dins les aules segons les necessitats dels joves, observades tant pel professorat com per l’equip del Kaliu.

– Projecte Vincles. Projecte d’Aprenentatge Servei amb alumnes de 2n d’ESO

– Projecte Agents de Salut. Projecte en col·laboració amb el PPD destinat als joves de 1r d’ESO