Propostes

Arran de l’Assemblea Juvenil, sorgeixen les següents propostes anomenades pels joves que hi van participar:

 • Concerts Juvenils
 • Skandalitza
 • Organització activitats 4t d’ESO
 • Kànima
 • Kaliu
 • Activitats
 • Ajudes
 • Professionals Kaliu
 • Formació
 • Transport públic
 • Obertura Kaliu
 • Intercanvis