28 de setembre de 2023

Bona tarda,
estic estudiant primer d’educació primària i m’ofereixo per donar classes de repàs de qualsevol metèria, preferiblement nens i nenes que cursin algun curs d’educació primària.

ainara_diaz@hotmail.com (Ainara)

Moltes gràcies.