25 de setembre de 2023

El grup de treball de la Festa Major, sorgit de l’Assemblea Juvenil, ha decidit començar a moure’s al més aviat possible per poder tenir la millor Festa Major en el 2017. Així doncs, aquest passat dimecres es van reunir els joves interessats per començar a cogestionar els pressupostos de la Festa Major del Municipi.