1 d'octubre de 2023

Qui som al Kaliu?

La Regidoria Joventut és l’òrgan que dissenya i executa les polítiques juvenils per a les persones adolescents i joves a Lliçà de Vall, on El Kaliu és el Casal de Joves és l’espai neuràlgic d’aquesta regidoria. Els fonaments d’aquesta àrea són la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i l’acompanyament en tots aquells processos cap a la vida adulta en què es troben els nois i noies per tal de fomentar una societat socialment més justa i inclusiva. Aquest equipament juvenil es troba ubicat al centre del municipi entre l’Institut el Vern i l’Ajuntament.

El Casal de Joves EL KALIU és un equipament de Lliçà de Vall, de titularitat municipal i que ofereix un espai de trobada per a les persones joves, que facilita i ofereix serveis especialitzats en l’atenció a les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu.

Al Casal de Joves El Kaliu hi treballa un equip de professionals especialitzats en polítiques juvenils per donar resposta a les necessitats i demandes dels joves, aquest equip consta d’una educadora social, un dinamitzador juvenil, una tècnica de joventut,  i una administrativa.