24 de setembre de 2023


Per a definir què es farà en Joventut els propers anys és imprescindible saber què en penseu els joves. Per això farem grups de discussió sobre diferents temes del vostre interès (per exemple: mobilitat, joventut, valors, educació, oci i cultura, lleure, salut, treball, habitatge, espai públic, cooperació, participació, Kaliu, informació i difusió…).

Convocarem a persones que creiem que hi poden estar interessades i que tenen opinió sobre algun d’aquests temes. Si vols participar en algun d’ells, digue’ns-ho de seguida i estarem encantats de comptar amb tu.