23 de setembre de 2023

Jornadas Nacionales “Céntrate”

Del 25 al 28 de maig, quatre joves del municipi i dos professionals de joventut, aniran a participar en les Jornades Nacionals “Céntrate“. Aquestes pretenen ser un espai de reflexió i trobada entre joves, professionals de joventut, polítics i tècnics de joventut, par parlar de com facilitar la participació juvenil a través de la gestió de diferents espais. Si voleu més infomració cliqueu en el següent link: http://cazalla-intercultural.org/centrate/