25 de setembre de 2023

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats locals, associacions ciutadanes i clubs esportius.

Sol·licitud de subvencions econòmiques a entitats locals, associacions ciutadanes i clubs esportius de Lliçà de Vall, sense ànim de lucre, per a la realització d’activitats, programes i projectes. Cal accedir a l’apartat de Participació ciutadana.

Informació del tràmit